Ki dau matakin canza
rayuwarki yadda kike so

Akwai Lydiar da ta dace da kowace irin mace.

Cigaba da karatu

Abubuwan da wasu taurari suke fada gameda Lydia

Amfanonin Lydia

Sirri

Ba wanda zai iya sanin cewa kina
dauke da ita

Daki bari, banda yawan dube dube.

CIGABA DA KARATU
Araha

Tafi parantin dafaduka araha.

Gata da inganci sosai, ana samunta a ko ina, gata da saukin sha’ani

CIGABA DA KARATU

Sakon ko dakika 15 na dan radadi
zai baki jin dadin shekaru 10!!

CIGABA DA KARATU

Ki gana da masanin kiwon lafiya dangane da Lydia IUD yanzu

beLydiaSmart
close

Ku sa lokacin ganawa

Get in touch with a health care provider.

We will get back to you as soon as possible on the health provider’s availability.

Don neman Karin bayani gameda hanyoyin bada tazarar haihuwa
ku kai ziyara ga wannan shafin yanargizo www.honeyandbanana.com